Psychoterapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna jest podobna do terapii psychoanalitycznej, ponieważ jest dogłębną formą terapii mówionej opartej na teoriach i zasadach psychoanalizy. Lecz terapia psychodynamiczna jest mniej skoncentrowana na relacji pacjent-terapeuta, ponieważ jest równie skoncentrowana na relacji pacjenta z jego światem zewnętrznym. Często terapia psychodynamiczna jest krótsza niż terapia psychoanalityczna pod względem częstotliwości i liczby sesji, ale nie zawsze tak jest.Terapia psychodynamiczna stosowana jest przede wszystkim w leczeniu depresji i innych poważnych zaburzeń psychicznych, szczególnie u osób, które utraciły sens w życiu i mają trudności z nawiązaniem lub utrzymaniem relacji osobistych. Badania wykazały, że inne skuteczne zastosowania terapii psychodynamicznej obejmują uzależnienie, lęk społeczny i zaburzenia odżywiania.

Czego oczekiwać
Z pomocą terapeuty zachęca się pacjenta do swobodnego mówienia o wszystkim, co przychodzi na myśl, w tym bieżącym problemom, obawom, pragnieniom, marzeniom i fantazjom. Celem jest ustąpienia zaburzających życie objawów, wzrost samooceny, lepsze wykorzystanie własnych talentów i umiejętności oraz poprawa zdolności do rozwijania i utrzymywania bardziej satysfakcjonujących relacji. Pacjent może odczuwać ciągłą poprawę po zakończeniu terapii. Mimo że krótkotrwała terapia trwająca jeden rok lub krócej może być wystarczająca dla niektórych pacjentów, terapia długoterminowa może być konieczna, aby inni mogli uzyskać trwałe korzyści.

Jak to działa
Teorie i techniki, które odróżniają terapię psychodynamiczną od innych rodzajów terapii, koncentrują się na rozpoznawaniu, uznawaniu, zrozumieniu, wyrażaniu i pokonywaniu negatywnych i sprzecznych uczuć i tłumionych emocji w celu poprawy doświadczeń interpersonalnych i relacji pacjenta. Obejmuje to pomoc pacjentowi w zrozumieniu, w jaki sposób stłumione wcześniejsze emocje wpływają na bieżące podejmowanie decyzji, zachowanie i relacje. Terapia psychodynamiczna ma również na celu pomóc tym, którzy są świadomi i rozumieją przyczyny swoich trudności społecznych, ale nie są w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów. Pacjenci uczą się analizować i rozwiązywać swoje bieżące problemy oraz zmieniać swoje zachowanie w obecnych relacjach dzięki tej głębokiej eksploracji i analizie wcześniejszych doświadczeń i emocji.

Terapia psychodynamiczna – czas trwania
Terapia psychodynamiczna to zazwyczaj cykl regularnych spotkań z częstością 1-2 razy w tygodniu, w stałym, umówionym terminie, z tym samym specjalistą. Czas trwania procesu terapeutycznego jest zindywidualizowany i związany m.in. z rodzajem i nasileniem problemów, z którymi zgłosił się pacjent, jego motywacją do leczenia, możliwościami intelektualno-emocjonalnymi. Zazwyczaj  jest to okres od 6 do kilkunastu miesięcy, ewentualnie lat, jeśli jest taka potrzeba lat. Wybór odpowiedniej formy leczenia proponuje terapeuta, w oparciu o potrzeby i możliwości pacjenta. Zajmowanie się tą formą terapii wymaga od terapeuty ukończenia odpowiednich kursów i korzystania z superwizji.

W jakich przypadkach warto skorzystać z terapii psychodynamicznej?
Terapię psychodynamiczną można zastosować przy wielu problemach psychicznych.

• zaburzenia nastroju,

• zaburzenia odżywiania,

• zaburzenia lękowe,

• zaburzenia osobowości,

• zaburzenia związane ze stresem pourazowym (PTSD),

• problemy w relacjach z innymi ludźmi.


Zapraszam do kontaktu przez poniższy formularz, który trafia bezpośrednio i tylko do mnie:)

 

 

 

 

 

 


Bibliografia

  • Shedler, J. The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy. American Psychologist. February-March 2010;65(2):98–109.
  • Khantzian, E.J. Reflections on treating addictive disorders: a psychodynamic perspective. American Journal on Addictions. May-June 2012;21:274–279.
  • Driessen, E., Van, H.L., Don, F.J., et al. The efficacy of cognitive-behavioral therapy and psychodynamic therapy in the outpatient treatment of major depression: a randomized clinical trial. American Journal of Psychiatry. September 2013;170(9):1041–1050.
  • Leichsenring, F., Salzer, S., Beutel, M.E., et al. Long-term outcome of psychodynamic therapy and cognitive-behavioral therapy in social anxiety disorder. American Journal of Psychiatry. October 2014;171(10):1074–1082.
  • Stefini, A., Salzer, S., Reich, G., et al. Cognitive-behavioral and psychodynamic therapy in female adolescents with bulimia nervosa: A randomized controlled trial. Published online February 10, 2017.
  • Knekt, P., Lindfors, O., Harkanen, T., Valikoski, M. Randomized trial on the effectiveness of long- and short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy on psychiatric symptoms during a 3-year follow-up. Psychological Medicine. May 2008;38(5):689–703. Epub Nov 16, 2007.
  • Stefini, A., Salzer, S., Reich, G., et al. Cognitive-behavioral and psychodynamic therapy in female adolescents with bulimia nervosa: A randomized controlled trial. Published online February 10, 2017.
  • Knekt, P., Lindfors, O., Harkanen, T., Valikoski, M. Randomized trial on the effectiveness of long- and short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy on psychiatric symptoms during a 3-year follow-up. Psychological Medicine. May 2008;38(5):689–703. Epub Nov 16, 2007.