Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z witryny coachingdlakobiet.com.

Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z portalu coachingdlakobiet.com., a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na świadczenie im usługi newsletter oraz wypełniły formularz rejestracyjny na warsztaty lub formularz kontaktowy.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Psychologiczna Sylwia Kalinowska z siedzibą w Warszawie (03-130) przy ul. Milenijnej 51/76, numer NIP: 8261263062, numer REGON: 141611711, reprezentowaną przez Sylwię Kalinowską.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania usługi: konsultacji indywidualnych, warsztatów, kursów i szkoleń, a więc wyłącznie w poniższych celach :
– wysyłki Newslettera,
– informacyjnych dla samych zainteresowanych uczestników sesji, terapii i warsztatów,
– marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług.

3. Dane w celach z punktu 2 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe podawane w formularzu i podczas zapisu na Newsletter są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Systemy informatyczne w których są przetwarzane dane osobowe spełniają wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: s.kalinowska@coachingdlakobiet.com.

8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

9. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Państwa podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator strony www.coachingdlakobiet.com, z którym zawarta jest umowa powierzenia danych osobowych w celu hostingu strony www oraz przesyłania newsletterów. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

PLIKI COOKIES

1. Witryna www.coachingdlakobiet.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.